A box, full of feelings · Book review

The 100-year-old man who climed out of the window and dissappeared – Jonas Jonasson

Things are what they are, and whatever will be will be Sau khi đọc Utopia, tớ có tâm trạng không tốt lắm. Tớ là Thiên bình, tớ có thể tranh luận cả ngày để chứng minh cho cái luận điểm dù-có-sai-thì-nó-vẫn-luôn-luôn-có-lý-của-tớ nhưng suy cho cùng thì tớ không thể tranh luận với một cuốn sách, nên hậu quả là tớ tự… Continue reading The 100-year-old man who climed out of the window and dissappeared – Jonas Jonasson